Thing Power by Orfee Schujit (FR/NO)

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
19 + 20 November @ 20.00 (dørene åpner kl. 19.00)
Thing Power av Orfee Schuijt (FR/NO)
Billetter: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen.

Endelig kan vi ønske velkommen Orfee Schuijt her på Rimi/Imir. Grunnet corona ble stykket flyttet fra våren, men vi er utrolig glade for å endleig kunne presentere Thing Power her i Stavanger. Dette vil du ikke gå glipp av.
________________________________________
Thing Power
“And Mr. Biswas buys things, he acquired things, his wife Shama owns things of her own. Hemmed in by her dissent and discord, given to complaint, Mr Biswas marvels at the “endurance and uncomplainingness of inanimated objects”; and these many objects, which he houses, house him too.” Teju Cole

Hvis alt kunne kobles til noe, ville betydningens utfoldelse vært uendelig, og fortsette for alltid. La oss se på alle tingene som omgir oss, våre boller, våre hender, våre lyder, våre telefoner, våre senger, våre babyer, våre hunder. Alle disse tingene danser i evigvarende kategorier, i mini-operaer med små tings tempo.

“Objects on the loose are always in search of the rest of the plot” - Charles Jencks.

Orfee Schuijt er en Fransk utøver og koreograf med base I Oslo, Norge siden 2012. Black Box Teater presenterte arbeidet hennes Who’s afraid of red, yellow and blue? under høst-sesongen 2016. Dette verket var et sammarbeid med komponist Kim Myhr. I hennes arbeid som koreograf er ofte dans, tegning, skriving og andre praktiser vevd sammen. Hun har sammarbeidet på prosjekter av Heine Avdal og Yukiko Shinozaki, Francesco Scavetta, Soile Voima, Jenny Hval og Eivind Seljeseth.


Credits:
Koreografi: Orfee Schuijt I samarbeid med: Ingrid Haakstad, Soile Voima
Med: Ingrid haakstad, Orfee Schuijt, Soile Voima.
Objekter: Eirik Blekesaune, Orfee Schuijt.
Lyd: Kim Myhr.
Ytre øye: Janne Camilla Lyster.
Residens: Kutomo Ehkå, Vitlycke center for performing arts, Black Box teater.
Støtte fra: Kulturrådet, Det norske komponistfond.
Koproduksjon: RIMI/IMIR Scenekunst (Stavanger), Black Box teater (Oslo).

*******************************
EN
19 + 20 November @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Thing Power by Orfee Schuijt (FR/NO)
Tickets: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending.

We can finally welcome Orfee Schuijt here at Rimi/imir. Due to the covid-situation the piece we had to move the piece from the spring program, but we're so happy that we can finally present Thing Power here in Stavanger. You don't wanna miss this!
____________________________________
Thing Power

“And Mr. Biswas buys things, he acquired things, his wife Shama owns things of her own. Hemmed in by her dissent and discord, given to complaint, Mr Biswas marvels at the “endurance and uncomplainingness of inanimated objects”; and these many objects, which he houses, house him too.” – Teju Cole

If everything could connect to anything, the unfolding of meaning would be unlimited, and would go on forever and ever. Let’s look at all the stuff that surrounds us, our bowls, our hands, our sounds, our phones, our beds, our babies, our dogs. All that stuff dances in never ending categories, in mini-operas with the tempo of tiny things.

“Objects on the loose are always in search of the rest of the plot” – Charles Jencks.

Orfee Schuijt is a French performer and choreographer based in Oslo, Norway since 2012. Black Box teater presented her work Who’s afraid of red, yellow and blue? during fall season 2016. This work was a collaboration with composer Kim Myhr. In her work as a choreographer, dance, drawing, writing and other practices are often woven together. She has collaborated on projects by Heine Avdal and Yukiko Shinozaki, Francesco Scavetta, Soile Voima, Jenny Hval and Eivind Seljeseth.


Credits:
Choreography: Orfee Schuijt in collaboration with: Ingrid Haakstad, Soile Voima.
With: Ingrid Haakstad, Orfee Schuijt, Soile Voima.
Objects: Eirik Blekesaune, Orfee Schuijt.
Sound: Kim Myhr.
Outside eye: Janne Camilla Lyster.
Residency: Kutomo Ehkå, Vitlycke center for performing arts, Black Box teater.
Support by: Kulturrådet, Det norske komponistfond.
Co-production: RIMI/IMIR SceneKunst (Stavanger), Black Box teater (Oslo).